ΜΥΘΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΣΠΑΝΑΚΙ ΕΙΝΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟ του Στ. Τζιαφέτα

NEA, ΥΓΕΙΑ — By on September 22, 2012 at 08:33

Πρόκειται  για μύθο που ο­φείλεται σε λάθος που έκα­ναν ερευνητές όταν μετρώντας την
περιεκτικότητα του σπανακιού σε σίδηρο έβα­λαν λανθασμένα την υποδι­αστολή μία
θέση πιο δεξιά! Αντί να γράψουν 3,60 mgr, σιδήρου ανά 100 γραμμά­ρια έγραψαν
36,mgr! Πε­ρίπου έναν αιώνα μετά, η λανθασμένη αυτή εγγραφή έχει
αναγνωριστεί και διορ­θωθεί, αλλά -δυστυχώς- ο μύθος πρόλαβε να διαδο­θεί…

Το πιο πλούσιο σε σί­δηρο τρόφιμο είναι η σπλή­να του αρνιού με περίπου 38,7 mgr ανά 100 γραμμάρια.

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Nice Theme

Nice Theme
WordPress Themes